Nieuwe ICHOM set voor hand & polsaandoeningen gereed

Nieuwe ICHOM set voor hand & polsaandoeningen gereed

Uitkomstgericht werken leidt tot betere zorg

Nieuwe ICHOM set voor hand & polsaandoeningen gereed

ICHOM (International Consortium for Health Outcomes Measurement) heeft een nieuwe standaard set gepubliceerd voor het meten van behandeluitkomsten van hand- en polsaandoeningen. “Dit maakt het mogelijk om uitkomsten te benchmarken en daarmee de zorg op een hoger niveau te brengen,” zegt Marlies Jansen-Landheer, medisch directeur Equipe Zorgbedrijven (o.a. Xpert Clinics). 

ICHOM is een internationaal samenwerkingsverband dat standaardsets ontwikkelt om de uitkomsten van medische zorg internationaal te kunnen vergelijken. In 2017 heeft Xpert Clinics de ontwikkeling van een nieuwe ICHOM set geïnitieerd vanuit de behoefte een internationale benchmark te creëren voor de kwaliteit van zorg voor hand- en polsaandoeningen. Een werkgroep van internationale experts heeft de set ontwikkeld onder voorzitterschap van prof. dr. S.E.R. Hovius, met financiële steun van nationale en internationale beroepsverenigingen. Vanuit Nederland hebben de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie (NVvH) en de Nederlandse Vereniging voor Handtherapie (NVHT) en Xpert Clinics daaraan financieel bijgedragen.  

Politieke ambitie 

Het bevorderen van uitkomstgerichte zorg is voor de komende jaren ook een politieke ambitie. Uitkomstinformatie geeft inzicht van behandelresultaten van en tussen instellingen, helpt bij de besluitvorming en heeft dus toegevoegde waarde, zowel voor patiënt als zorgverlener. Het gebruik van ICHOM sets wordt door het Zorginstituut expliciet benoemd als middel voor versnelling om de uitkomsten van medische zorg te kunnen vergelijken. Prioriteit hebben 52 aandoeningen die verantwoordelijk zijn voor 50% van de ziektelast. Ook de behandeling van het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) is daarin opgenomen. Deze vormt onderdeel van de nieuwe ICHOM set voor hand- en polsaandoeningen. 

Implementatie 

Dat er nu met de nieuwe ICHOM set gewerkt gaat worden, maakt het mogelijk om behandeluitkomsten voor hand - en polsaandoeningen te vergelijken. Marlies Jansen-Landheer: “We zijn enorm blij dat de set nu een feit is, dat deze goed toepasbaar is in de praktijk en bereiden ons voor op het gebruik daarvan in onze klinieken. We merken dat er internationaal veel belangstelling is voor implementatie en hopen dat ook in Nederland veel instellingen zullen volgen. Op die manier wordt een bredere benchmark mogelijk en brengen we de kwaliteit van zorg gezamenlijk naar een nog hoger niveau.”  

Kwaliteit verbeteren 

Met het gebruik van de nieuwe set bouwt Xpert Clinics voort op haar traditie van het meten van zorguitkomsten om de zorg te verbeteren. In 2019 vond daarvan een evaluatie plaats door KPMG in de case study naar 10 jaar Value Based Health Care binnen Xpert Clinics.  
 
Meer informatie over de ICHOM-set hand- en polsaandoeningen is te vinden op de ICHOM website.

Maak een afspraak
Bel 088 778 52 03Maak een afspraak