Veelgestelde vragen

Alles op een rijtje

Over Xpert Clinics Hand en polszorg

U kunt terecht bij Xpert Clinics Hand- en polszorg voor gespecialiseerde zorg voor hand en pols. U kunt hier terecht met veelvoorkomende klachten zoals duimbasisartrose of carpaal tunnel syndroom, maar ook voor zeldzame aandoeningen of complexe trauma’s. Daarnaast kunt u zowel voor spoedgevallen als voor een second opinion bij ons terecht.

Heeft u last van hand-, pols-, schouder- of elleboogklachten en kan dit opgelost worden door oefentherapie? Dan kunt u terecht bij Xpert Handtherapie.

Er zijn een heleboel goede artsen en fysiotherapeuten in Nederland, maar er zijn maar weinig gespecialiseerde handchirurgen en handtherapeuten. Wanneer u een aandoening aan uw hand of pols heeft, bent u erbij gebaat dat u wordt geholpen door de beste specialisten. Onze artsen en therapeuten behandelen enkel patiënten met hand- en polsklachten, waardoor ze sneller de juiste diagnose kunnen stellen en de juiste behandeling kunnen starten. Hierdoor is de kans veel groter dat u voorgoed van uw hand- of polsprobleem verlost bent.

Bij het maken van de afspraak krijgt u te horen wie uw behandelend specialist wordt. De chirurg die u ziet tijdens uw consult, blijft ook uw behandelend arts. Zie ook het overzicht van onze artsen.

We helpen u graag op één van onze 25 Xpert Clinics hand- en polszorg vestigingen. Een overzicht van onze vestigingen vindt u hier

  • In de kliniek wordt u verzocht om uw handen te desinfecteren. Ook kan het zijn dat u gevraagd wordt of u klachten heeft, besmette huisgenoten of nauwe contacten heeft en of u recent in een gebied met negatief reisadvies bent geweest. Het kan zijn dat uw temperatuur opgemeten wordt. 
  • Het kan zijn dat u in de kliniek verzocht wordt een mondneusmasker te dragen.
  • We heten u van harte welkom, maar zullen u de hand niet schudden. 

Uitgestelde zorg

Ja, bij Xpert Clinics kunt u snel terecht voor zowel het eerste consult als een behandeling. Om een afspraak te maken bij Xpert Clinics heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Met deze verwijzing kunt u direct een eerste afspraak inplannen. In de meeste gevallen kunt u binnen 1-2 weken bij ons terecht voor uw eerste afspraak. De actuele wachttijden per vestiging vindt u op de pagina Wachttijden.

U heeft keuzevrijheid en kunt bij uw huisarts aangeven waar u behandeld wilt worden. Met de verwijzing van uw huisarts kunt u vervolgens een afspraak maken bij de behandelaar van uw keuze. De verwijzing hoeft daarvoor niet op de naam van de betreffende behandelaar te staan.

U heeft voor een behandeling bij Xpert Clinics dus wel een verwijzing nodig van uw huisarts, het is niet nodig dat deze op naam van Xpert Clinics staat.

Xpert Clinics heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Dit betekent dat uw behandeling gewoon wordt vergoed indien u bij Xpert Clinics wordt behandeld.

Ook zonder de uitslagen van deze onderzoeken kunt u een consultafspraak inplannen bij Xpert Clinics. Indien nodig of wenselijk dan kunnen de uitslagen van deze onderzoeken snel worden opgevraagd.

Beschikt u zelf over de onderzoeksuitslagen? Neemt u deze dan mee naar het consult en bespreek deze met onze arts.

Uw eerste afspraak

Een afspraak maken bij Xpert Clinics Hand- en polszorg is zo geregeld. Eén telefoontje (088-7785203) en we plannen meteen een consult voor u in. Xpert Clinics Hand- en polszorg kent geen lange wachttijden, u wordt dus altijd snel geholpen. We hebben met alle grote zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de vergoeding van behandelingen door onze handchirurgen. In uitzonderlijke gevallen heeft u wel toestemming van uw verzekering nodig. Daarbij helpen we u natuurlijk graag.

Voor het inplannen van de afspraak heeft het informatiecentrum een aantal gegevens van u nodig. Zou u zo vriendelijk willen zijn om de volgende informatie bij de hand te houden:

  • Uw BSN-nummer 
  • Uw verzekeraar en polisnummer 
  • De naam van uw huisarts

Het kan handig zijn uw bezoek aan Xpert Clinics Hand- en polszorg thuis alvast voor te bereiden. Probeer bijvoorbeeld uw gezondheidsklachten alvast duidelijk te omschrijven. Noteer ook uw vragen aan de arts, zodat u deze niet vergeet te stellen.

Niet vergeten

  • De verwijsbrief van uw huisarts (meestal alleen bij eerste bezoek) 
  • Een lijst met de medicijnen die u gebruikt (deze is op te vragen bij uw apotheek)
  • Geldige verzekeringspapieren. - Een legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs)

Op tijd

Wij proberen altijd op tijd te werken. Toch lukt dit niet altijd en loopt een spreekuur soms uit, bijvoorbeeld door spoedgevallen of onvoorziene gebeurtenissen. Is bij uw aankomst op de kliniek bekend dat het spreekuur uitloopt, dan zullen wij u hierover informeren.

Het bezoek aan de arts

Wanneer u aan de beurt bent, ontvangt de arts u in de spreekkamer. De eerste afspraak bestaat meestal uit een gesprek en onderzoeken van de hand of pols. De arts probeert op basis hiervan de oorzaak van uw klachten vast te stellen. Vervolgens kan gekeken worden welke behandelmogelijkheden er zijn. Mogelijk beslist de arts dat aanvullend onderzoek nodig is.

Aanvullend onderzoek

Aanvullend onderzoek, zoals röntgenonderzoek, vindt indien mogelijk plaats op de kliniek. Mocht er een MRI-onderzoek, echo of CT-scan benodigd zijn, dan vindt dit in het ziekenhuis plaats. De uitslag van een onderzoek in het ziekenhuis is niet direct bekend. U kunt de uitslag op verschillende manieren vernemen: mondeling bij een volgend bezoek aan de specialist of telefonisch via de specialist. De arts bespreekt met u wanneer en op welke manier u de uitslag krijgt.

Verslag naar de huisarts

Naar aanleiding van het consult stuurt de arts altijd een verslag naar uw huisarts. Zijn de onderzoeken en/of de behandeling afgerond en hoeft u niet meer terug te komen, dan stuurt de arts een verslag van de bevindingen naar uw huisarts. Bent u langer onder behandeling, dan doet de arts soms ook tussentijds verslag aan de huisarts.

Indien u klachten heeft zoals hoesten, kortademigheid, neusverkoudheid, recent verlies van reuk of smaak, of koorts komt u NIET naar de kliniek. U komt tevens niet naar de kliniek wanneer u de afgelopen 5 dagen in een gebied met een negatief reisadvies (code oranje of rood) bent geweest, een huisgenoot in thuisisolatie heeft of wanneer u uit een bron- en contactonderzoek van de GGD naar voren bent gekomen als ‘nauw contact’ en het dringende advies heeft ontvangen om in thuisquarantaine te gaan. Wij verzoeken u om minimaal 1 dag voor uw afspraak contact met ons op te nemen zodat we tot een passend alternatief kunnen komen.
Indien u positief getest bent op het COVID-19 virus blijft u uiteraard thuis.

Bovenstaande geldt ook wanneer u reeds gevaccineerd bent.

Kwaliteit & kosten

Met een verwijsbrief van uw huisarts of ander medisch specialist wordt uw consult en uw behandeling, net als in het ziekenhuis, volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Vraagt u zich wel eens af waarom u uw medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed krijgt? Dit kan dan te maken hebben met het eigen risico en/of een eigen bijdrage. In onze informatiefolder leest u meer over de vergoeding van uw behandeling. Deze informatiefolder vindt u hier.

Het consult en alle operaties die u ondergaat bij Xpert Clinics Hand- en polszorg worden door alle grote zorgverzekeraars volledig vergoed. Er is geen aparte toestemming nodig van uw verzekeraar voor operaties in onze kliniek of door onze artsen. Wel moet u altijd een verwijsbrief van de huisarts of een andere medisch specialist meenemen naar het consult.

Daarnaast is het verstandig rekening te houden met uw verplicht eigen risico. De zorgverzekeraar kan kosten in rekening brengen voor bijvoorbeeld het voorschrijven van medicatie. In een uitzonderingsgeval kan het nodig zijn dat we toestemming van uw verzekeraar nodig hebben. U arts zal dat altijd van tevoren met u bespreken.

Houd u er tevens rekening mee dat de zorg door handchirurgen en handtherapeuten in Nederland twee verschillende financiële trajecten kent. Dit betekent dat zowel de handchirurg als handtherapeut kosten bij u of de zorgverzekeraar in rekening kunnen brengen. Xpert Clinics Hand- en polszorg heeft met alle zorgverzekeraars contracten gesloten voor de operaties van hand- en polsklachten. Zorgkosten worden bij gecontracteerde zorgverzekeraars, zonder uw tussenkomst, in rekening gebracht.

Dit is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. De zorg door handchirurgen en handtherapeuten kent in Nederland namelijk twee financiële trajecten. Dit betekent dat zowel de handchirurg als handtherapeut kosten bij u of de zorgverzekeraar in rekening kunnen brengen. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om na te gaan of fysio- en/of ergotherapie worden vergoed.

Uw medisch dossier, inclusief mogelijke foto’s die zijn gemaakt, bewaren wij 20 jaar zoals verplicht is volgens de medische wetgeving. Wilt u een kopie van uw dossier opvragen? Dat kan via het formulier ‘Opvragen medisch dossier’. Dit formulier kunt u naar ons mailen (privacy@equipezorgbedrijven.nl) of per post versturen. Het formulier en meer informatie vindt u op de pagina Kwaliteit.

Wilt u een compliment, klacht of tip indienen? Dit kunt u doen via het hiervoor bedoelde formulier. We behandelen binnengekomen meldingen van patiënten met grote zorg. Binnen 2 weken kunt u een inhoudelijke reactie verwachten. Het formulier vindt u hier.

Het kan voorkomen dat u als patiënt te maken krijgt met een rekening voor het eigen risico van het vorige jaar, terwijl de behandeling in het huidige kalenderjaar heeft plaatsgevonden.
U krijgt bijvoorbeeld een brief van uw zorgverzekeraar met een rekening voor het eigen risico van 2020, terwijl u in 2021 naar het ziekenhuis bent geweest voor de behandeling. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan hier voor meer informatie.

Tijdens & na uw behandeling

In principe worden alle behandelingen onder plaatselijke verdoving of locoregionale verdoving uitgevoerd. Soms is daarbij sedatie nodig. Hieronder leest u wat dat precies betekent.

Plaatselijke verdoving

Bij een plaatselijke verdoving wordt verdovingsvloeistof ingespoten op de plaats waar de handchirurg u gaat opereren. Veel mensen zien op tegen deze prik omdat die pijnlijk kan zijn. Daarom voegen wij een extra middel aan de verdovingsvloeistof toe, waardoor het branderige gevoel minder sterk is. Daarnaast wordt de verdovingsvloeistof op kamertemperatuur gebracht, waardoor het inspuiten ook minder pijnlijk is.

Locoregionale verdoving

U wordt aan uw hand, onderarm of elleboog geopereerd. De pijnzenuwen lopen vanaf uw hand via de onderarm, de elleboog, de bovenarm, de oksel en de hals naar het ruggenmerg en het hoofd - en pas daar aangekomen voelt u de pijn ook echt.

Bij een locoregionale verdoving zetten we halverwege dit pijntraject een blokkade, door verdovingsvloeistof in te spuiten rond de zenuwen ter hoogte van de oksel of de hals. Dit noemen we een blok. Met behulp van een echo worden de zenuwen in de oksel of de hals opgezocht. Rondom deze zenuwen spuiten we verdovingsvloeistof in door een naaldje dat door de huid op de juiste plek wordt gebracht.

Normaal gesproken is er rond de zenuwen geen ruimte om de verdovingsvloeistof in te spuiten; de zenuwen liggen namelijk ingebed in bindweefsel. Door het inspuiten van de verdovingsvloeistof wordt dit bindweefsel uit elkaar getrokken en dat kan enigszins gevoelig zijn. De gevoeligheid bij het inspuiten kan eventueel verminderd worden door tijdens de inspuiting een slaapmedicijn via het infuus in te spuiten als sedatie.

Na het inspuiten zal het blok binnen enkele minuten een verdovend effect geven. Uw arm raakt dan ongeveer tot en met de bovenarm verdoofd. Na 20-30 minuten zal de verdoving van de arm in principe volledig zijn. Indien een gedeelte van de arm dan nog niet helemaal gevoelloos is, kan er ter hoogte van de elleboog nog wat verdovingsvloeistof worden bijgespoten om de zenuwen verder uit te schakelen. Het blok blijft in stand tot ongeveer 8-16 uur na het inspuiten. U heeft dus nog een langdurige intense pijnbestrijding na de operatie.

Sedatie

Bij een sedatie krijgt u een kortwerkend slaapmiddel en een kortwerkende pijnstiller via een infuus toegediend. Het verschil met een volledige narcose is dat u tijdens de ingreep aanspreekbaar bent, terwijl u samen met de plaatselijke verdoving toch voldoende pijnstilling hebt. Het grote voordeel van sedatie is dat u snel na de ingreep weer fit bent en eerder naar huis toe kunt.

Welke verdoving wordt er gebruikt?

De handchirurg zal met u bespreken welke vorm van verdoving voor u het beste is. Het kan zijn dat u opziet tegen een sedatie, omdat u bang bent voor misselijkheid of overgeven na de operatie. Dan is het goed om te weten dat bij Xpert Clinics Hand- en polszorg stoffen worden gebruikt tijdens de sedatie die een gevoel van misselijkheid of braken helpen voorkomen. Het grote voordeel van een locoregionale verdoving is dat deze een langdurige pijnbestrijding geeft gedurende 8-16 uur na de operatie. U moet dan wel zorgen dat u pijnstillers inneemt om u te beschermen tegen de pijn voor als het blok uitgewerkt raakt.

Helaas is dat niet met zekerheid te voorspellen. Maar we gaan altijd voor 100% resultaat. Hoe het herstel verloopt is voor een deel afhankelijk van de situatie voor de operatie en uw therapietrouw. Uw motivatie en oefenbereidheid is van invloed op uw herstel. Soms weten we voorafgaand aan de behandeling al dat volledig herstel niet mogelijk is. Daarin zijn we, ook naar u toe, altijd heel eerlijk. Toegroeien naar acceptatie van dat feit is dan een onderdeel van het genezingsproces.

We zullen altijd proberen rekening te houden met een wedstrijd- of trainingsschema. Soms kiezen we ervoor om eerder of later te opereren of om af te wijken van het standaard spalkschema. Zo proberen we maximaal in te spelen op uw agenda.

Dat is afhankelijk van het doel van de spalk. Heeft u een spalk gekregen om een gewricht absolute ondersteuning te geven, dan moet u hem dag en nacht dragen. Alleen tijdens de oefeningen mag u de spalk afdoen. Heeft u een spalk om de pijn bij belasting te verminderen, dan mag u hem ’s nachts wel afdoen. Immers: als u slaapt is uw hand in rust en wordt hij niet belast. Wanneer u een spalk krijgt, is het belangrijk dat u de voorschriften van de handtherapeut precies opvolgt. Het te weinig dragen van een spalk kan uw herstel belemmeren, maar het te veel dragen óók omdat dat zorgt voor krachtsverlies.

Ja. Als u vlak na een operatie moet gaan oefenen, is het logisch dat dat pijnlijk is. Tijdens de therapie kan pijn soms wenselijk zijn: het geeft aan dat u uw doel bereikt.

Uiteraard proberen we de pijn wel binnen acceptabele grenzen te houden. Daarom is een goede communicatie belangrijk: u kunt aangeven welke mate van pijn u kunt verdragen, wij kunnen aangeven wat de doelstelling is en wat ervoor nodig is om die doelstelling te behalen. Heeft u nog uren na het oefenen pijn die u vóór de oefeningen niet had, dan moet u aan de bel trekken. De oefeningen zijn dan waarschijnlijk te zwaar en moeten worden bijgesteld.

Wondgenezing verloopt in fases; wanneer de huid dicht is, raken de lagen eronder ook aan elkaar verkleefd. Voor een goed functionerende hand is het juist van belang dat de verschillende lagen van weefsels over elkaar kunnen blijven glijden. Daarom starten wij altijd zo snel als mogelijk starten met handtherapie. Om dat in te kunnen schatten is een grote mate van ervaring nodig. Deze aanpak onderscheidt ons van anderen. Een reguliere fysiotherapeut is eerder geneigd om te zeggen "doe het nog maar even rustig aan".

U dient zelf in te schatten in hoeverre uw aandoening de rijvaardigheid beïnvloedt. U dient daarbij rekening te houden met het feit dat u niet verzekerd bent voor schade, tenzij u een schriftelijke verklaring heeft van uw verzekeraar waarin staat dat u wel mag rijden.

Ja, na een behandeling met een injectiespuit mag u zelf naar huis rijden.

Handtherapie is een intensief traject. De eerste twaalf weken is de meeste winst te behalen. Het kan dus zijn dat u in het begin regelmatig terug moet komen naar de kliniek, ook als dat misschien belastend voor u is. Toch is het belangrijk dat u geen afspraken mist, zo nodig ook in het weekeinde. Want als u enkele weken verkeerd oefent, kan dat blijvende schade geven aan uw hand of pols. De handtherapeut wil dus – letterlijk en figuurlijk – een vinger aan de pols houden.

Maak een afspraak
Bel 088 778 52 03 Plan een intake