Veelgestelde vragen

FAQ

Alles op een rijtje

Een afspraak maken bij Xpert Clinics Hand- en polszorg is zo geregeld. Eén telefoontje en we plannen meteen een consult voor u in. Xpert Clinics Hand- en polszorg kent geen lange wachttijden, u wordt dus altijd snel geholpen. We hebben met alle grote zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de vergoeding van behandelingen door onze handchirurgen. In uitzonderlijke gevallen heeft u wel toestemming van uw verzekering nodig. Daarbij helpen we u natuurlijk graag.

Voor het inplannen van de afspraak heeft het informatiecentrum een aantal gegevens van u nodig. Zou u zo vriendelijk willen zijn om de volgende informatie bij de hand te houden:

  • Uw BSN-nummer 
  • Uw verzekeraar en polisnummer 
  • De naam van uw huisarts

Het kan handig zijn thuis uw bezoek aan Xpert Clinics Hand- en polszorg alvast voor te bereiden. Probeer bijvoorbeeld uw gezondheidsklachten alvast duidelijk te omschrijven. Noteer ook uw vragen aan de arts, zodat u niet vergeet deze te stellen. Als u wilt kunt u iemand meenemen naar het gesprek met de arts. Twee horen immers meer dan een.

Niet vergeten

De verwijsbrief van uw huisarts (meestal alleen bij eerste bezoek) 
Een lijst met de medicijnen die u gebruikt (deze is op te vragen bij uw apotheek)
Geldige verzekeringspapieren. - Een legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs)

Op tijd

Wij proberen altijd op tijd te werken. Toch lukt dit niet altijd en loopt een spreekuur soms uit, bijvoorbeeld door spoedgevallen of onvoorziene gebeurtenissen. Is bij uw aankomst op de kliniek bekend dat het spreekuur uitloopt, dan zullen wij u hierover informeren.

Het bezoek aan de arts

Wanneer u aan de beurt bent, ontvangt de arts u in de spreekkamer. De eerste afspraak bestaat meestal uit een gesprek en onderzoeken van de hand of pols. De arts probeert aan de hand hiervan de oorzaak van uw klachten vast te stellen. Vervolgens kan gekeken worden welke behandelmogelijkheden er zijn. Mogelijk beslist de arts dat aanvullend onderzoek nodig is.

Aanvullend onderzoek

Aanvullend onderzoek, zoals röntgenonderzoek, vindt indien mogelijk plaats op de kliniek. Mocht er een MRI-onderzoek, echo of CT-scan benodigd zijn, dan vindt dit in het ziekenhuis plaats. De uitslag van een onderzoek in het ziekenhuis is niet direct bekend. U kunt de uitslag op verschillende manieren vernemen: mondeling bij een volgend bezoek aan de specialist of telefonisch via de specialist. De arts bespreekt met u wanneer en op welke manier u de uitslag krijgt.

Verslag naar de huisarts

Naar aanleiding van het consult stuurt de arts altijd een verslag naar uw huisarts. Zijn de onderzoeken en/of de behandeling afgerond en hoeft u niet meer terug te komen, dan stuurt de arts een verslag van de bevindingen naar uw huisarts. Bent u langer onder behandeling, dan doet de arts soms ook tussentijds verslag aan de huisarts.

In principe worden alle behandelingen onder plaatselijke verdoving of locoregionale verdoving uitgevoerd. Soms is daarbij sedatie nodig. Hieronder leest u wat dat precies betekent.

Plaatselijke verdoving

Bij een plaatselijke verdoving wordt verdovingsvloeistof ingespoten op de plaats waar de handchirurg u gaat opereren. Veel mensen zien op tegen deze prik omdat die pijnlijk kan zijn. Daarom voegen wij een extra middel aan de verdovingsvloeistof toe, waardoor het branderige gevoel minder sterk is. Daarnaast wordt de verdovingsvloeistof op kamertemperatuur gebracht, waardoor het inspuiten ook minder pijnlijk is.

Locoregionale verdoving

U wordt aan uw hand, onderarm of elleboog geopereerd. De pijnzenuwen lopen vanaf uw hand via de onderarm, de elleboog, de bovenarm, de oksel en de hals naar het ruggenmerg en het hoofd - en pas daar aangekomen voelt u de pijn ook echt.

Bij een locoregionale verdoving zetten we halverwege dit pijntraject een blokkade, door verdovingsvloeistof in te spuiten rond de zenuwen ter hoogte van de oksel of de hals. Dit noemen we een blok. Met behulp van een echo worden de zenuwen in de oksel of de hals opgezocht. Rondom deze zenuwen spuiten we verdovingsvloeistof in door een naaldje dat door de huid op de juiste plek wordt gebracht.

Normaal gesproken is er rond de zenuwen geen ruimte om de verdovingsvloeistof in te spuiten; de zenuwen liggen namelijk ingebed in bindweefsel. Door het inspuiten van de verdovingsvloeistof wordt dit bindweefsel uit elkaar getrokken en dat kan enigszins gevoelig zijn. De gevoeligheid bij het inspuiten kan eventueel verminderd worden door tijdens de inspuiting een slaapmedicijn via het infuus in te spuiten als sedatie.

Na het inspuiten zal het blok binnen enkele minuten een verdovend effect geven. Uw arm raakt dan ongeveer tot en met de bovenarm verdoofd. Na 20-30 minuten zal de verdoving van de arm in principe volledig zijn. Indien een gedeelte van de arm dan nog niet helemaal gevoelloos is, kan er ter hoogte van de elleboog nog wat verdovingsvloeistof worden bijgespoten om de zenuwen verder uit te schakelen. Het blok blijft in stand tot ongeveer 8-16 uur na het inspuiten. U heeft dus nog een langdurige intense pijnbestrijding na de operatie.

Sedatie

Bij een sedatie krijgt u een kortwerkend slaapmiddel en een kortwerkende pijnstiller via een infuus toegediend. Het verschil met een volledige narcose is dat u tijdens de ingreep aanspreekbaar bent, terwijl u samen met de plaatselijke verdoving toch voldoende pijnstilling hebt. Het grote voordeel van sedatie is dat u snel na de ingreep weer fit bent en eerder naar huis toe kunt.

Welke verdoving wordt er gebruikt?

De handchirurg zal met u bespreken welke vorm van verdoving voor u het beste is. Het kan zijn dat u opziet tegen een sedatie, omdat u bang bent voor misselijkheid of overgeven na de operatie. Dan is het goed om te weten dat bij Xpert Clinics Hand- en polszorg stoffen worden gebruikt tijdens de sedatie die een gevoel van misselijkheid of braken helpen voorkomen. Het grote voordeel van een locoregionale verdoving is dat deze een langdurige pijnbestrijding geeft gedurende 8-16 uur na de operatie. U moet dan wel zorgen dat u pijnstillers inneemt om u te beschermen tegen de pijn voor als het blok uitgewerkt raakt.

Vanaf 1 januari 2014 zijn zorgverzekeraars verplicht hun verzekerden een nota te sturen van de behandeling die ze hebben gehad. Wanneer u als patiënt vragen heeft over deze nota kunt u daarvoor terecht bij uw zorgverzekeraar. Deze moet informatie geven over de behandeling die de kliniek gedeclareerd heeft en kan op zijn beurt weer om opheldering vragen bij de kliniek. Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor een duidelijk overzicht van wat u vergoed krijgt van een nota. Uitleg over hoe een nota in het algemeen tot stand komt kunt u vinden in dit overzicht van de NZa (Nederlandse Zorg Autoriteit).

Helaas is dat niet met zekerheid te voorspellen. Maar we gaan altijd voor 100% resultaat. Hoe het herstel verloopt is voor een deel afhankelijk van de situatie voor de operatie en uw therapietrouw. Uw motivatie en oefenbereidheid is van invloed op uw herstel. Soms weten we voorafgaand aan de behandeling al dat volledig herstel niet mogelijk is. Daarin zijn we, ook naar u toe, altijd heel eerlijk. Toegroeien naar acceptatie van dat feit is dan een onderdeel van het genezingsproces.

Er zijn een heleboel goede artsen en fysiotherapeuten in Nederland, maar er zijn maar weinig gespecialiseerde handchirurgen en handtherapeuten. Wanneer u een aandoening aan uw hand of pols heeft, bent u erbij gebaat dat u wordt geholpen door de beste specialisten. Onze artsen en fysiotherapeuten behandelen enkel patiënten met hand- en polsklachten, waardoor ze sneller de juiste diagnose kunnen stellen en de juiste behandeling kunnen starten. Hierdoor is de kans veel groter dat u voorgoed van uw hand- of polsprobleem verlost bent.

Wondgenezing verloopt in fases; wanneer de huid dicht is, raken de lagen eronder ook aan elkaar verkleefd. Voor een goed functionerende hand is het juist van belang dat de verschillende lagen van weefsels over elkaar kunnen blijven glijden. Daarom starten wij altijd zo snel als mogelijk starten met handtherapie. Om dat in te kunnen schatten is een grote mate van ervaring nodig. Deze aanpak onderscheidt ons van anderen. Een reguliere fysiotherapeut is eerder geneigd om te zeggen "doe het nog maar even rustig aan".

Handtherapie is een intensief traject. De eerste twaalf weken is de meeste winst te behalen. Het kan dus zijn dat u in het begin regelmatig terug moet komen naar de kliniek, ook als dat misschien belastend voor u is. Toch is het belangrijk dat u geen afspraken mist, zo nodig ook in het weekeinde. Want als u enkele weken verkeerd oefent, kan dat blijvende schade geven aan uw hand of pols. De handtherapeut wil dus – letterlijk en figuurlijk – een vinger aan de pols houden.

U dient zelf in te schatten in hoeverre uw aandoening de rijvaardigheid beïnvloedt. U dient daarbij rekening te houden met het feit dat u niet verzekerd bent voor schade, tenzij u een schriftelijke verklaring heeft van uw verzekeraar waarin staat dat u wel mag rijden.

Dat is afhankelijk van het doel van de spalk. Heeft u een spalk gekregen om een gewricht absolute ondersteuning te geven, dan moet u hem dag en nacht dragen. Alleen tijdens de oefeningen mag u de spalk afdoen. Heeft u een spalk om de pijn bij belasting te verminderen, dan mag u hem ’s nachts wel afdoen. Immers: als u slaapt is uw hand in rust en wordt hij niet belast. Wanneer u een spalk krijgt, is het belangrijk dat u de voorschriften van de handtherapeut precies opvolgt. Het te weinig dragen van een spalk kan uw herstel belemmeren, maar het te veel dragen óók omdat dat zorgt voor krachtsverlies.

Ja. Als u vlak na een operatie moet gaan oefenen, is het logisch dat dat pijnlijk is. Tijdens de therapie kan pijn soms wenselijk zijn: het geeft aan dat u uw doel bereikt.

Uiteraard proberen we de pijn wel binnen acceptabele grenzen te houden. Daarom is een goede communicatie belangrijk: u kunt aangeven welke mate van pijn u kunt verdragen, wij kunnen aangeven wat de doelstelling is en wat ervoor nodig is om die doelstelling te behalen. Heeft u nog uren na het oefenen pijn die u vóór de oefeningen niet had, dan moet u aan de bel trekken. De oefeningen zijn dan waarschijnlijk te zwaar en moeten worden bijgesteld.

Dit is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. De zorg door handchirurgen en handtherapeuten kent in Nederland namelijk twee financiële trajecten. Dit betekent dat zowel de handchirurg als handtherapeut kosten bij u of de zorgverzekeraar in rekening kunnen brengen. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om na te gaan of fysio- en/of ergotherapie worden vergoed.

We zullen altijd proberen rekening te houden met een wedstrijd- of trainingsschema. Soms kiezen we ervoor om eerder of later te opereren of om af te wijken van het standaard spalkschema. Zo proberen we maximaal in te spelen op uw agenda.

Een pees is een verbinding tussen een spier en een bot, waarmee de spieractiviteit op het bot wordt overgedragen. Pezen zijn vaste, witglanzende structuren die rond zijn of vlak. Op sommige plaatsen loopt de pees door een peesschede. Een peesschede is een met vloeistof gevuld buisje dat een pees omhult. Dit gebeurt op plaatsen waar de pees aan extreem grote wrijvingskracht blootgesteld wordt, bijvoorbeeld in de handen, polsen en schouder. Naast het bevestigen van spieren aan andere structuren zoals bot, heeft een pees nog een functie: het opvangen van trekkrachten van de spieren.

Ja, na een behandeling met een injectiespuit mag u zelf naar huis rijden.

Xpert Clinics Hand- en polszorg is een zelfstandige behandelcentrum, een zeer gespecialiseerd alternatief naast het ziekenhuis. Wij hebben afspraken gemaakt met alle verzekeraars. Dit betekent dat u geen aparte toestemming nodig heeft van uw verzekeraar. In verband met de vergoeding van uw behandeling heeft u net als in het ziekenhuis wel vooraf een verwijsbrief van uw huisarts nodig. 

Maak een afspraak
Bel 088 778 52 03 Plan een intake