De Triggerfinger, ook wel tenosynovitis stenosans of hokkende vinger genoemd, is een aandoening die veel voorkomt. U heeft een Triggerfinger als de vinger of duim zich moeilijker laat buigen en dan met een schok(je) recht komt. Soms zit er een pijnlijke verdikking aan de basis van de vinger of duim. Bij een Triggerfinger is er sprake van een zwelling door een ontsteking in een van de buigpezen van de vingers. Triggerfinger komt voornamelijk bij vrouwen voor in de leeftijdscategorie van 45 tot 65 jaar. De meest aangedane vingers zijn de ringvinger en de duim. De wijsvinger en de pink zijn nagenoeg nooit aangedaan. Triggerfinger komt vaak voor in combinatie met het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) en vice versa.

Snel behandeld door onze specialisten

Heeft u een verwijzing? Dan kunt u bij ons snel terecht voor een afspraak én de behandeling

Bel direct voor een afspraak

Oorzaak van een Triggerfinger

Voorafgaand aan de symptomen van de triggerfinger is er altijd sprake geweest van een ontsteking van de peesschede. De buigpees kan daardoor niet soepel meer bewegen, waardoor u uw vinger niet makkelijk kunt strekken.

Meestal bestaat er een zwelling van de pees ver van de peesschede, de disbalans tussen de omvang van de pees en het volume van de peesschede (fibro-ossale tunnel) zorgt ervoor dat de pees niet soepel glijdt. Hierdoor ontstaat het zogenaamde 'triggering'. De pees blijft hangen, waardoor buigen en strekken moeilijk verloopt. In ernstige gevallen staat de vinger in flexiestand en is strekken alleen passief mogelijk.

Een Triggerfinger kan ontstaan na een zware inspanning, maar in veel gevallen is de oorzaak niet te achterhalen. Vaak is het zo dat u zich niet meldt bij de kliniek ten tijde van de ontsteking. Door het ontzien van de vinger is de ontsteking vaak tot rust gekomen en heeft u een relatief pijnloze Triggerfinger. In sommige gevallen is de ontsteking en de mechanische 'triggering' zo heftig dat uw vinger in een vaste flexiestand staat. Tevens staat vast dat een Triggerfinger vaker voorkomt bij mensen met reuma en suikerziekte (diabetes).

Diagnose van een Triggerfinger

De diagnose wordt gesteld op basis van het consultgesprek en het lichamelijk onderzoek. Er is sprake van het ´op slot zitten´ van de vinger. Wanneer u gevraagd wordt de hand te openen en te sluiten kan dit niet. Het makkelijk en pijnloos bewegen van de aangedane vinger sluit het aanwezig zijn van een Triggerfinger uit. Verder voelt de arts de flexorpezen en kijkt hij of hier sprake is van pijn en zwelling.

Het kan zijn dat de pijn verergert bij het strekken van de pees in extensie of bij het isometrisch buigen. Verder kan er sprake zijn van knappen of het vastzitten van de vinger. Dit is afhankelijk van het moment van de dag en hoe lang de symptomen al aanwezig zijn.


Het behandeltraject

De stappen van een behandeling

Verwijzing van uw huisarts

Verwijzing

Voor een behandeling bij Xpert Clinics Hand- en polszorg heeft u altijd een verwijzing van uw huisarts nodig. Alle behandelingen die u ondergaat bij de artsen van Xpert Clinics Hand- en polszorg worden door alle zorgverzekeraars 100% vergoed.

Maak een afspraak

Telefonische intake

Heeft u vragen, of wilt u uw consult inplannen? 

Plan een intake Bellen

 

Consultafspraak met arts

Adviesgesprek met arts

Voorbereiding

Het kan handig zijn om uw bezoek aan Xpert Clinics Hand- en polszorg thuis alvast voor te bereiden. Probeer bijvoorbeeld uw gezondheidsklachten alvast duidelijk te omschrijven. Noteer ook uw vragen aan de arts, zodat u niet vergeet deze te stellen. Als u wilt kunt u iemand meenemen naar het gesprek met de arts. Twee horen immers meer dan een. 

Niet vergeten

  • De verwijsbrief van uw huisarts (meestal alleen bij eerste bezoek)
  • Een lijst met de medicijnen die u gebruikt (deze is op te vragen bij uw apotheek)
  • Geldige verzekeringspapieren
  • Een legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs)

Op tijd

Wanneer u aan de beurt bent, ontvangt de arts u in de spreekkamer. De eerste afspraak bestaat meestal uit een gesprek en het onderzoeken van de hand of pols. De arts probeert aan de hand hiervan de oorzaak van uw klachten vast te stellen. Vervolgens kan gekeken worden welke behandelmogelijkheden er zijn. Mogelijk beslist de arts dat aanvullend onderzoek nodig is.

Aanvullend onderzoek

Aanvullend onderzoek, zoals röntgenonderzoek, vindt indien mogelijk plaats op de kliniek. Mocht er een MRI-onderzoek, echo of CT-scan nodig zijn, dan vindt dit in het ziekenhuis plaats. De uitslag van een onderzoek in het ziekenhuis is niet direct bekend. U kunt de uitslag op verschillende manieren vernemen: mondeling bij een volgend bezoek aan de specialist of telefonisch via de specialist. De arts bespreekt met u wanneer en op welke manier u de uitslag krijgt. 

Verslag naar de huisarts

Naar aanleiding van het eerste consult stuurt de arts altijd een verslag naar uw huisarts. Zijn de onderzoeken en/of de behandeling afgerond en hoeft u niet meer terug te komen? Dan bevat dit verslag de bevindingen van de arts. Bent u langer onder behandeling? Dan doet de arts soms ook tussentijds verslag aan de huisarts.

Behandeling & Nazorg

Behandeling & Herstel

Triggerfinger kan op diverse manieren worden behandeld. Wij kiezen altijd voor de minst ingrijpende manier. Als blijkt dat de Triggerfinger verband houdt tot een bepaalde handeling, dan wordt gestart met het mijden van deze handeling. Ook kunnen ontstekingsremmers of een spalk uitkomst bieden. Op het moment dat de klachten langer dan zes maanden bestaan voldoet een spalk echter niet om de klachten te laten verdwijnen.

De meest gebruikte behandelmethode is een injectie met een lang werkend corticosteroid. Dit gebeurt direct bij het eerste kliniek bezoek. Deze injectie is enigszins gevoelig maar u bent daarna meestal binnen enkele dagen van de klachten af.

Injectie in de aangedane peesschede geeft een lange termijn genezing in 60 tot 92% na maximaal drie injecties. Bethamethason sodiumphosphaat is het meest gebruikte injectiemiddel, omdat dit in water oplosbaar is en geen residue achterlaat in de peesschede. Het effect na een injectie kan al na enkele dagen merkbaar zijn, maar het duurt ongeveer zes weken voor het maximale resultaat bereikt is.

Helpt een injectie niet of onvoldoende, dan kan het bandje van de peesschede operatief doorgesneden worden. Deze ingreep is slechts in 10% van de gevallen nodig. Als u suikerziekte of diabetes heeft is de kans op genezing minder groot na een injectie. Om die reden kan in sommige gevallen eerder voor een operatie gekozen worden. In het algemeen zijn de resultaten van een operatie uitstekend. Voor meer informatie over een operatie lees de chirurgische bijsluiter van de NVPC.

Na een ingreep krijgt u een verband dat u na drie dagen mag verwijderen. In de tussentijd kunt u de hand gebruiken voor zover het gaat. De hand moet in die periode wel zoveel mogelijk hoog gehouden worden. Na het verwijderen van het verband mag het wondje nat worden, maar niet weken. U kunt er dan een pleister op plakken. Na tien tot veertien dagen worden de hechtingen verwijderd. Als op dat moment blijkt dat het herstel achterblijft, wordt handtherapie gestart.

Meer informatie

Indien u suikerziekte heeft moet u na de injectie uw suikerspiegel wat vaker contoleren. Er bestaat een minimale kans op een infectie na een injectie.

Bij Xpert Clinics Hand- en polszorg werken we nauw samen met handtherapie partners. Dat is een groot voordeel, want met een operatie alleen bent u er nog niet. Daarna is soms nog een periode van intensieve therapie nodig om uw hand of pols weer goed te kunnen gebruiken. Onze op maat gesneden en specialistische nazorg komt uw herstel ten goede.

Handtherapie is een relatief jong beroep; er is pas sinds enkele jaren een speciale opleiding van handtherapeuten. De handtherapeuten waarmee Xpert Clinics Hand- en polszorg samenwerkt hebben al veel ervaring in dit vak. Zij werken zeer nauw samen met de handchirurgen en blijven zich vakinhoudelijk ontwikkelen door regelmatige na- en bijscholing in binnen- en buitenland. De handtherapeuten maken gebruik van moderne onderzoeks- en behandelapparatuur en werken volgens de meest recente inzichten. Dankzij een gerichte aanpak en specifieke kennis krijgt u een optimale behandeling en begeleiding. Zo maken wij uw hersteltijd zo kort mogelijk en streven wij naar een zo goed mogelijk eindresultaat.

Oefenen is belangrijk!

Afhankelijk van de ernst van de aandoening, kan ook de duur van de handtherapie variëren. Het kan zijn dat u met een overbelaste pols na drie keer behandelen en de juiste adviezen al vooruit kunt. Maar na een operatie bij uitgebreid letsel kan de nabehandeling soms wel een jaar duren. Of de therapie nu lang of kort duurt: het is heel belangrijk dat u de voorgeschreven oefeningen en adviezen nauwkeurig opvolgt! Vooral in de eerste weken na een ingreep is de behandelfrequentie soms heel hoog. Want juist in die periode is de meeste winst te behalen. De handtherapeuten gaan voor een efficiënte en optimale aanpak, maar uw eigen motivatie om thuis te werken aan uw herstel is net zo belangrijk! Via filmpjes, speciaal voor onze patiënten gemaakt, ondersteunen wij u bij het oefenen. Zo voert u zeker de juiste oefening uit op het juiste moment na uw behandeling.

Handtherapie is een apart financieel traject en dit wordt door onze partners direct aan u of uw zorgverzekeraar gefactureerd.

Wanneer u een afspraak maakt bij Xpert Clinics Hand- en polszorg, maken wij voor u een persoonlijke webpagina aan. Op 'Mijn Xpert Clinics' vindt u een overzicht van al uw afspraken voor behandelingen en controles. Maar u leest ook wat u kunt verwachten tijdens het consult, de ingreep en de herstelperiode. U kunt op elk moment inloggen om te zien wat de volgende stap zal zijn en waar u rekening mee moet houden. ‘Mijn Xpert Clinics’ is de plek waar u alles nog eens rustig na kunt lezen. Zo bent u altijd goed voorbereid en weet u precies waar u aan toe bent.

Daarnaast vragen wij u op ‘Mijn Xpert Clinics’ een aantal vragenlijsten in te vullen over uw klachten, uw algemene gezondheid en uw ervaring bij Xpert Clinics Hand- en polszorg. Uw gegevens worden verwerkt in het kwaliteitssysteem Pulse. Pulse zorgt ervoor dat u als patiënt de best mogelijke zorg krijgt. Maar het verbetert ook het behandeltraject van de patiënten die na u komen.

Vertrouw op Xpert Clinics Hand- en polszorg
40 gespecialiseerde artsen door heel Nederland
Alle afspraken op één dag.
Consult en behandeling mogelijk in 25 vestigingen
De juiste diagnose, de juiste ingreep en de juiste therapie.
Vertrouw op Xpert Clinics Hand- en polszorg
40 gespecialiseerde artsen door heel Nederland
Alle afspraken op één dag.
Consult en behandeling mogelijk in 25 vestigingen
De juiste diagnose, de juiste ingreep en de juiste therapie.
Contact

Contact

Wilt u een consultafspraak maken of meer informatie hebben. Bel dan ons informatiecentrum.

Neem telefonisch contact op:
088 - 7785203

ma - do08.00 - 18.00
vr08.00 - 17.00

Stel een vraag

Maak een afspraak
Bel 088 778 52 03 Plan een intake