Kwaliteit

Kwaliteit

Om u de allerbeste zorg te kunnen bieden, is het voltallige team van medewerkers van Xpert Clinics Hand- en polszorg iedere dag bezig met het verbeteren van de zorgkwaliteit: van consult tot behandeling en van nazorg tot eindcontrole. Onze kwaliteitskeurmerken zijn voor u een garantie dat wij aan alle hoge eisen voldoen.

Wij willen u de beste zorg bieden

Achter de schermen werken wij aan zaken als veiligheid en hygiëne. De toetsing hierop vindt plaats door middel van interne en externe kwaliteitscontroles. Maar ook u als patiënt werkt mee aan het verbeteren van onze zorg. Dat doet u bijvoorbeeld door uw mening en ervaring te geven over de manier waarop u bij ons bent behandeld.

Het is de ambitie van Xpert Clinics Hand- en polszorg om de beste zorg te bieden. Daar maken onze ervaren en gemotiveerde medewerkers zich sterk voor!

Lees meer over ons kwaliteitsbeleid

Keurmerk

Het ZKN-keurmerk is een sector-specifieke norm, hiermee wordt aangetoond dat het gehele functioneren van de kliniek en de kwaliteit van het zorgproces een hoog kwaliteitsniveau hebben.

Wij meten voortdurend onze prestaties. Xpert Clinics Hand- en polszorg streeft ernaar aantoonbaar de beste kwaliteit te leveren. Daarom meten we de resultaten van alle behandelingen; de zogenaamde ‘uitkomstenmetingen’. Onze specialisten willen graag weten in hoeverre de ingreep is geslaagd. En u als patiënt bepaalt in welke mate dit ook het geval is door aan te geven in hoeverre klachten zijn verdwenen en de ‘quality of life’ na de behandeling is verbeterd.

Het doen van deze uitkomstenmetingen is een ingewikkeld en intensief proces. Maar het levert veel kostbare informatie op: het is ons bewijs dat we het écht beter doen dan onze concurrenten. Maar het laat ook zien waar er nog ruimte is voor verbetering. Want hoe goed we het ook doen: het kan altijd nóg beter.

Om een compleet beeld te krijgen van de kwaliteit van de geleverde zorg moet de effectiviteit, de veiligheid en de patiëntgerichtheid gemeten worden en in kaart gebracht. Door middel van ons kwaliteitsregistratiesysteem genaamd PULSE kunnen wij het bereikte effect van elke behandeling bij elke cliënt meten.

Gekeken kan worden hoe bijvoorbeeld de pijn of klachten afnemen en hoe de tevredenheid over het uiterlijk van het aangedane gebied weer toeneemt na een operatie. We vragen hierbij expliciet naar zaken die voor u van belang zijn, die uw kwaliteit van leven beïnvloeden. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar de effecten op ADL (Algemene Dagelijkse Levenshandelingen): welke handelingen kan de patiënt weer uitvoeren en kan hij/ zij weer aan het werk.

Op verschillende momenten tijdens het behandeltraject worden patiënten uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Via de vragenlijsten laat de patiënt aan ons weten hoe de behandeling verloopt en kunnen we bepalen hoe effectief de aangeboden behandeling is. Op de persoonlijke webpagina, die elke patiënt krijgt, is daarom naast alle behandelinformatie ook een overzicht van de vragenlijsten die al ingevuld zijn, de vragenlijsten die ingevuld moeten worden en de vragenlijsten die later aangeboden zullen worden. PULSE zorgt ervoor dat patiënten de best mogelijke zorg krijgt nu en in de toekomst. Zo maken we samen onze zorg steeds beter. Om een compleet beeld te krijgen van de kwaliteit van de geleverde zorg moet de effectiviteit, de veiligheid en de patiëntgerichtheid gemeten worden en in kaart gebracht. Door middel van ons kwaliteitsregistratiesysteem genaamd PULSE kunnen wij het bereikte effect van elke behandeling bij elke patiënt kwantificeren. Gekeken kan worden hoe bijvoorbeeld de pijn klachten afnemen en de tevredenheid over het uiterlijk van het aangedane gebied weer toeneemt na een operatie en beter worden dan de situatie voor de operatie. Of hoe de kwaliteit van leven verbetert na een behandeling. Daarnaast wordt gekeken worden naar de effecten op ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) op activiteiten- en participatieniveau: kan de patiënt weer aan het werk.

Op verschillende momenten tijdens het behandeltraject worden patiënten uitgenodigd om op hun persoonlijke (web)pagina een vragenlijst in te vullen. Via de vragenlijsten laat de patiënt aan ons weten hoe de behandeling verloopt en kunnen we bepalen hoe effectief de aangeboden behandeling is. Op de persoonlijke pagina is daarom een overzicht van de vragenlijsten die al ingevuld zijn, de vragenlijsten die ingevuld moeten worden en de vragenlijsten die later aangeboden zullen worden.

PULSE zorgt ervoor dat patiënten de best mogelijke zorg krijgt nu en in de toekomst. Zo maken we samen onze zorg steeds beter.

Meer informatie over de vragenlijsten vindt u hier

Wat gebeurt er met de door mij ingevulde gegevens?

De gegevens zijn in eerste plaats bedoeld voor het leveren van optimale zorg. Uw behandelaar gebruikt de ingevulde informatie om zijn behandelplan (zo nodig) aan te passen. Wanneer u hier toestemming voor geeft gebruikt Xpert Clinics Hand- en polszorg de gegevens ook voor interne kwaliteitscontroles. Bijvoorbeeld door de kwaliteit van de zorg tussen verschillende artsen en vestigingen met elkaar te vergelijken. Daarnaast verrichten wij wetenschappelijk onderzoek op basis van deze gegevens. De gegevens gebruikt voor deze studies zijn áltijd anoniem.

Privacybeleid

Xpert Clinics Hand- en polszorg vindt de privacy van haar patiënten erg belangrijk. Uw gegevens zijn goed beveiligd. Wij hebben uitgebreide maatregelen getroffen om te zorgen dat uw persoonlijke informatie alleen door geautoriseerd personeel ingezien kan worden.

Om de kwaliteit van onze diensten nog verder te kunnen verbeteren, vragen wij de mening van onze patiënten, nadat het behandeltraject is beëindigd. Iedere patiënt die op eindcontrole is geweest ontvangt per email een uitnodiging voor ons onafhankelijke patiënttevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland).

In deze enquête worden vragen gesteld over onder andere de informatie die heeft gekregen omtrent uw behandeling, de bejegening en deskundigheid van de arts. Maar ook of u tevreden bent over het resultaat van de behandeling en of u Xpert Clinics zou aanbevelen bij vrienden en familie.

ZorgkaartNederland

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. De website biedt u informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland.

Ieder jaar vraagt de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) aan Xpert Clinics Hand- en polszorg om de gegevens aan te leveren over de prestaties van onze kliniek. Voor de IGJ maken de indicatoren deel uit van het onderzoeksinstrumentarium waarmee, op basis van risico-inschatting, vervolgens prioritering van het toezicht kan plaatsvinden.

Om de kwaliteit van onze diensten nog verder te kunnen verbeteren, vragen wij de mening van onze patiënten, nadat het behandeltraject is beëindigd. Iedere patiënt die op eindcontrole is geweest, ontvangt per e-mail een uitnodiging voor ons onafhankelijke patiënttevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland). De analyses kunnen zowel per vestiging als per arts worden opgevraagd. In de enquête worden vragen gesteld over onder andere de informatie die u gekregen heeft omtrent uw behandeling, de bejegening en deskundigheid van de arts, hoe u het verblijf binnen Xpert Clinics Hand- en polszorg ervaren heeft, het resultaat van de behandeling en of u Xpert Clinics Hand- en polszorg zou aanbevelen bij vrienden en familie.

Om te weten te komen hoe we onze service kunnen verbeteren, hebben we in de enquête ook twee open vragen opgenomen. Zo vragen we aan onze patiënten wat ze waarderen aan onze service en op welke punten we nog kunnen verbeteren. De feedback wordt eens per kwartaal doorgenomen door de medisch directeur, de merkmanager en de manager kwaliteit en veiligheid. Op die manier waarborgen we een continu verbeterproces.

Ons streven is dat 90% van onze patiënten ons beoordelen met een goed (8), zeer goed (9) of uitmuntend (10). Een doelstelling die we nog niet op alle punten bereikt hebben. Om te weten te komen hoe we onze service kunnen verbeteren hebben we in de enquete ook een tweetal open vragen opgenomen. Zo vragen we aan onze patiënten wat ze waarderen aan onze service en op welke punten we nog kunnen verbeteren. De feedback die uit deze vraag voortkomt wordt eens per kwartaal doorgenomen door de medisch directeur, de merkmanager en de kwaliteitsmanager. Op die manier borgen we een continu verbeterproces.

Bij wetenschappelijk onderzoek denkt u waarschijnlijk eerder aan academische ziekenhuizen en universiteiten dan aan een kliniek. En dat klopt. Maar Xpert Clinics Hand- en polszorg is een uitzondering op deze regel. Onze kliniek investeert enorm in wetenschappelijk onderzoek en werkt daarvoor intensief samen het Erasmus MC. En dat is uniek te noemen!

Sinds 2009 werken de afdelingen plastische chirurgie en revalidatiegeneeskunde van het Erasmus MC intensief samen met Xpert Clinics Hand- en polszorg in gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek. Door deze samenwerking willen we een beter inzicht krijgen in het effect van behandelingen aan hand en pols. In verschillende onderzoeken wordt zowel gekeken naar het effect van operaties (chirurgische technieken) als naar de effecten van niet-operatieve behandelingen zoals spalktherapie en oefentherapie.

Snel revalideren

Het onderzoek focust op de meerwaarde van minimaal invasieve technieken en therapieën die het mogelijk maken snel te revalideren – en dus snel weer terug te keren naar werk en dagelijkse activiteiten. Samen met het Erasmus MC heeft Xpert Clinics Hand- en polszorg een innovatief registratiesysteem gecreëerd dat het mogelijk maakt de benodigde metingen uit te voeren binnen het zorgproces. Dit heeft geleid tot ‘Pulse’: een software platform voor kwaliteitsregistraties dat het mogelijk maakt de effectiviteit van behandelingen nauwkeuring vast te leggen. Pulse is uniek in de markt – en dat is niet onopgemerkt gebleven. Xpert Clinics Hand- en polszorg ontving vorig jaar de Achmea Quality Award 2013 voor Pulse. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan het idee of project dat als beste de uitkomsten van zorg meetbaar verbetert. In 2013 maakten al meer dan 27.000 patiënten gebruik van Pulse; het bewijs dat ons onderzoek loont!

Beter informeren

De komende jaren zullen we op basis van de verzamelde gegevens onderzoek gaan doen naar de factoren die bepalend zijn voor het succes van een operatie. Hiermee hopen we de uitkomst van een behandeling beter te kunnen voorspellen. Op basis daarvan kunnen we straks patiënten beter informeren voordat ze een behandelkeuze maken. De resultaten van dit onderzoek zullen ook direct worden teruggekoppeld naar de artsen die bij Xpert Clinics Hand- en polszorg en Erasmus MC werken, zodat zij nog beter de juiste behandeling kunnen kiezen en precies weten wat de verschillen in uitkomst zijn bij verschillende behandelopties.

‘Krachten bundelen’

Ruud Selles, senior researcher bij Erasmus MC, benadrukt dat de samenwerking tussen een academisch ziekenhuis en een privékliniek uniek is, zowel binnen Nederland als wereldwijd: “De samenwerking tussen Erasmus MC en Xpert Clinics Hand- en polszorg brengt twee werelden samen: de wereld van het academisch ziekenhuis en het wetenschappelijk onderzoek met de wereld van het ZBC waar grote aantallen patiënten behandeld worden. Erasmus MC en Xpert Clinics Hand- en polszorg delen de drive voor zorgkwaliteit, innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Doordat we onze krachten bundelen kunnen we projecten uitvoeren die nationaal en internationaal uniek zijn.”

‘Schitterende kruisbestuiving’

Harm Slijper, kwaliteit-innovatiemanager en onderzoeker bij Xpert Clinics Hand- en polszorg, legt uit waarom het doen van onderzoek voor een privékliniek geen vanzelfsprekendheid is: “Pulse en het onderzoek dat we doen combineert het beste uit de focuszorg en de academische wereld. Xpert Clinics Hand- en polszorg steekt financieel en organisatorisch zijn nek uit, omdat we een visie hebben waarin we geloven. Maar de samenwerking heeft de afgelopen jaren laten zien dat er een schitterende kruisbestuiving kan zijn tussen een academische instelling en een ZBC.

Pulse is een hele mooie combinatie van het realiseren van een langetermijnvisie met een enorm korte lijn naar de dagelijkse praktijk. We meten de praktijk van nu, maar het langetermijndoel is om per patiënt te bepalen wat de beste behandeling is en een voorspelling te doen over het herstel."

Lopende onderzoeken

Kim Spekreijse, artsonderzoeker: duimbasis artrose “Voor mijn promotieonderzoek ben ik geïnteresseerd in gegevens van patiënten met duimbasis artrose. Deze aandoening komt veel voor, zorgt voornamelijk voor pijn en is sterk invaliderend in het dagelijks leven. De behandeling begint vaak met een spalk en therapie maar mondt vaak uit in een operatie. Deze operatie, de trapeziectomie al dan niet met een peesreconstructie volgens Weilby, is een effectieve behandeling die resulteert in een afname van pijn en toename van kracht en functie. Echter: niet alle patiënten blijken gebaat bij deze operatie.

Ik onderzoek welke factoren een mogelijke voorspeller zijn voor het slagen of niet slagen van deze operatie. Tevens kijk ik naar de effectiviteit van de spalktherapie. Met deze gegevens wil ik proberen een model te ontwerpen waarmee aan de hand van de specifieke gegevens van de patiënt een inschatting gemaakt kan worden op de uitkomst van een behandeling. De arts kan dit model straks gebruiken bij het stellen van de diagnose, maar het kan een patiënt ook een goed inzicht geven en hem of haar helpen een betere beslissing te maken.”

Drs. Chao Zhou: beste behandeling bij Dupuytren

“In samenwerking met het Erasmus MC ontwikkelen we nieuw gereedschap voor vergelijkend onderzoek in de zorg. Deze ontwikkeling zal plaatsvinden aan de hand van een onderzoek waarbij we voor individuele patiënten met de ziekte van Dupuytren willen bepalen wat voor hen de beste behandeling is. Want wanneer je niet meer in staat bent iemand de hand te schudden, je hand in je zak te steken of simpelweg op tafel te leggen, is dat enorm beperkend. Dan wil je een behandeling die voor jou tot het beste resultaat leidt. In grote lijnen weet men al wat de gemiddelde uitkomsten van de verschillende behandelopties zijn. Maar omdat dezelfde behandeling bij twee personen kan leiden tot zeer uiteenlopende resultaten, heeft een individuele patiënt weinig aan de huidige kennis. Waar dit verschil door komt, is nog onduidelijk. En dat willen we ophelderen zodat patiënten en artsen dit mee kunnen nemen wanneer ze voor de keuze staan van een behandeling.

De vraag: ‘Wat is voor deze persoon de prognose van de verschillende behandelopties?’ hoop ik ook hiermee nauwkeurig te kunnen beantwoorden. Pas dan kunnen we patiënten met de ziekte van Dupuytren echt een behandeling op maat bieden. De verwachte opbrengst van mijn onderzoek is dus tweeledig: enerzijds nieuwe inzichten genereren die zullen leiden tot betere behandelstrategieën voor patiënten met de ziekte van Dupuytren. En anderzijds het ontwikkelen van breed inzetbare tools om betrouwbaar en zeer efficiënt voor individuele patiënten de behandeling te identificeren die het beste past bij zijn of haar wensen en verwachtingen.”

Medisch Dossier

Opvragen
Uw medisch dossier, inclusief mogelijke foto’s die zijn gemaakt, bewaren wij 20 jaar zoals verplicht is volgens de medische wetgeving. Wilt u een kopie van uw dossier opvragen? Dat kan.

U kunt uw medisch dossier opvragen via het formulier ‘Opvragen medisch dossier’. Dit formulier kunt u naar ons mailen (privacy@verwijder-dit.equipezorgbedrijven.nl) of per post versturen naar Flight Forum 130, 5657 DD Eindhoven, tav afdeling Kwaliteit en Veiligheid.

Wij kunnen enkel het medisch dossier toesturen van uw behandeling bij Xpert Clinics Hand- en polszorg. Voor het opvragen van uw medisch dossier bij Xpert Clinics Revalidatie en/of Xpert Handtherapie verwijzen wij u naar de website van Xpert Handtherapie en Xpert Clinics Revalidatie

Daarnaast is het ook mogelijk om uw medisch dossier zelf op te halen in onze kliniek, neem hiervoor contact op met ons informatiecentrum op 088 778 52 03. Het Informatiecentrum is elke werkdag open van 08.00 uur tot 18.00 uur en op vrijdag tot 17.00 uur.

Vernietigen
Als u wilt dat uw medisch dossier wordt vernietigd, kun u een aanvraag indienen via het formulier 'Opvragen vernietigen medisch dossier'. Dit formulier kunt u mailen naar privacy@verwijder-dit.equipezorgbedrijven.nl.

Complimenten, tips en klachten

Equipe Zorgbedrijven is de overkoepelende organisatie van
Velthuis kliniek - www.velthuiskliniek.nl
Xpert Clinics - www.xpertclinics.nl
Xpert Handtherapie - www.xperthandtherapie.nl

Alle behandelklinieken van Equipe Zorgbedrijven hebben het belangrijke ZKN-keurmerk.
ZKN staat voor Zelfstandige Klinieken Nederland. ZKN-klinieken bieden:

 • Hoge kwaliteit medische zorg
 • Korte wachttijden
 • Persoonlijke aandacht
 • Innovatieve behandelmethoden
 • Uitstekende service en nazorg
 • Verzekerde en onverzekerde zorg 

Al onze medewerkers staan voor maximale inzet en optimale zorg.
Wij willen dat u tevreden bent en blijft en dat u zich ambassadeur voelt van onze organisatie.
Om ons te kunnen blijven verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u uw ervaringen met ons deelt.

Deel daarom uw tip of compliment met ons! Dat kan met het formulier dat u vindt op de contactpagina van de website van uw behandelkliniek.  

Het kan ook zijn dat u een klacht heeft over de resultaten van een behandeling, over de behandelaar, of anderszins. Voor u is het belangrijk om te weten dat

 • Equipe Zorgbedrijven uw klacht heel serieus neemt;
 • Wij strikt vertrouwelijk omgaan met uw gegevens;
 • Wij samen met u altijd zoeken naar een oplossing.

Wat doet u als u een klacht heeft?

 • Bij voorkeur bespreekt u uw klacht eerst met uw behandelaar;
 • Als dat contact voor u niet voldoende resultaat oplevert, kunt u via het klachtenformulier op de contactpagina van de website van uw behandelkliniek uw klacht indienen. De klacht komt terecht bij de klachtenfunctionaris van Equipe Zorgbedrijven.
 • Kunt, of wilt u niet via de digitale route uw klacht indienen? Schrijf dan een brief aan Equipe Zorgbedrijven, t.a.v. Klachtenfunctionaris, Flight Forum 130, 5657 DD, Eindhoven. 

Wat gebeurt er met uw klacht?

De klachtenfunctionaris stuurt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Vervolgens zal deze telefonisch met u contact opnemen om u te informeren over de behandeling van uw klacht en om aan te geven wat u van de klachtenfunctionaris kunt verwachten. De klachtenfunctionaris probeert de klacht vanzelfsprekend naar tevredenheid voor u op te lossen. De klachtafhandeling gebeurt binnen de kaders van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).

Als u er niet uitkomt met de klachtenfunctionaris…

 • Mochten wij de klacht uiteindelijk niet naar tevredenheid kunnen oplossen, dan kunt u een klacht indienen bij De Geschillencommissie Zorg. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Equipe Zorgbedrijven. Lees meer op www.degeschillencommissiezorg.nl/
 • Wanneer er sprake is van eventueel geleden materiële of immateriële schade, dan kunt u de kliniek via Equipe Zorgbedrijven aansprakelijk stellen. Om dit traject in gang te zetten, neemt u ook contact op met de klachtenfunctionaris van Equipe Zorgbedrijven via klachten@equipezorgbedrijven.nl.

Zijn er kosten verbonden aan het indienen van een klacht bij uw kliniek?

Nee, daar zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Een klacht, compliment of tip indienen

Maak een afspraak
Bel 088 778 52 03Maak een afspraak