Vragenlijsten

Waarom ontvangt u vragenlijsten?

Tijdens uw behandeltraject sturen we u op gezette tijden een vragenlijst toe. Door het beantwoorden van de vragen laat u ons weten hoe het met u gaat: 

  • Hoe verloopt het herstel? 
  • Welke klachten zijn er u nog? 
  • Heeft u veel pijn? 

De antwoorden worden gebruikt om de voorgang van uw herstel te evalueren.

Alle gegevens die deze vragenlijsten en metingen opleveren, gebruiken we daarnaast ook om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren en voor wetenschappelijk onderzoek. 

Verschillende soorten vragenlijsten

U ontvangt van ons verschillende soorten vragenlijsten:

  • Medische vragenlijsten: hiermee geeft u informatie over uw algemene gezondheid. Deze informatie is noodzakelijk voor uw behandelend arts of voor de anesthesioloog.
  • Voortgangsvragenlijsten: in deze lijsten geeft u informatie over de beginsituatie en over uw herstel. Op basis van de klachten vóór de behandeling kunnen we de kans van slagen van een operatie of behandeling bepalen. Tijdens het herstel wordt er bijvoorbeeld gevraagd naar de hoeveelheid pijn in rust of naar de handfunctie. 
  • Ervaringsvragenlijsten: hiermee geeft u aan hoe tevreden u bent over bijvoorbeeld uw behandelend arts, over de kliniek, de wachttijd en de informatie die u kreeg.

Wanneer krijgt u een vragenlijst?

Voor het eerste consult op onze kliniek ontvangt u een medische vragenlijst. Daarin worden vragen gesteld over uw algemene gezondheid en ook over uw hulpvraag. 
Blijkt tijdens uw consult dat u geopereerd moet worden, dan ontvangt u voor de operatie opnieuw een medische vragenlijst. Op basis daarvan kan de anesthesioloog de verdoving goed voorbereiden.

Na het consult en na de behandeling ontvangt u één ervaringsvragenlijst. Op basis hiervan kunnen wij onze zorg en service blijven verbeteren.

De voortgangsvragenlijsten krijgt u op verschillende momenten in uw behandeltraject: voor de behandeling, 3 en 12 maanden na de behandeling. Zo kunnen we de situatie voor en na de behandeling vergelijken.

Veelgestelde vragen

Wanneer er een vragenlijst voor u klaar staat, ontvangt u van ons een e-mail. Door te klikken op de link in de mail gaat u direct naar de vragenlijst. U kunt ook naar https://mijn.xpertclinic.nl/ask/ gaan en hier het persoonlijke kenmerk invoeren dat u van ons ontvangen heeft.

Wanneer u de melding ontvangt dat er een vragenlijst klaar staat, is het fijn wanneer u die zo spoedig mogelijk invult. Zo voorkomen we dat uw behandeling vertraging oploopt, omdat we uw antwoorden nodig hebben om uw voortgang te evalueren. Zonder deze informatie zijn arts en therapeut daartoe minder goed in staat. 

Elke vragenlijst moet binnen een bepaalde termijn worden gevuld, anders levert dit een vertekend beeld op. Vult u de lijst niet op tijd in, dan ontvangt u van ons een reminder.

Een kenmerk is verlopen als de vragenlijst niet meer is in te vullen doordat de vragenlijst al is ingevuld of doordat de uiterste invuldatum verstreken is. Wanneer uw kenmerk verlopen is kan u de vragenlijst niet (meer) invullen. 

De meeste vragenlijsten zijn kort. Meestal duurt het niet meer dan 5 tot 10 minuten om ze in te vullen. We begrijpen dat we best wat van u vragen, maar met de informatie die u ons geeft kunnen we nóg beter uw herstel ondersteunen!

Gedurende uw behandeltraject ziet u meerdere malen dezelfde vragenlijst terug. Door op verschillende momenten dezelfde vragen te stellen, kunnen we verschillende momenten in uw zorgproces met elkaar vergelijken om te zien of het herstel naar verwachting verloopt.

De informatie gebruiken we om een consult of behandeling goed voor te kunnen bereiden en om uw herstel in de gaten te houden. Zien we resultaten die niet naar verwachting zijn, dan kunnen we direct bijsturen en de behandeling zo nodig aanpassen. 

Ja, we gebruiken alle gegevens ook voor wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van bepaalde operaties of conservatieve behandelingen. Doordat patiënten die u voorgingen de vragenlijsten hebben ingevuld, kunnen wij u nu de meest optimale behandeling bieden. Uw medewerking maakt het mogelijk om onze behandelingen continu te blijven verbeteren - ook voor de patiënten na u.

We verwerken alle gegevens anoniem en alleen met uw toestemming, uw medische gegevens blijven dus geheim.

Onze kliniek werkt voor onderzoek intensief samen het Erasmus MC. Door het onderzoek krijgen we een beter inzicht in het effect van behandelingen aan hand en pols. In verschillende studies wordt zowel gekeken naar het effect van operaties als naar de effecten van niet-operatieve behandelingen zoals spalktherapie en oefentherapie. 

Door de uitkomsten van deze studies leren we welke behandeling het beste resultaat geeft bij welke patiënten en bij welke klachten. 

Meer informatie over dit onderzoek vindt u op https://www.handwriststudygroup.org

U vult de vragenlijsten in een beveiligde omgeving in. Daarvoor krijgt u van ons een persoonlijk kenmerk dat alleen bij u bekend is. Behalve uw behandelend arts en de handtherapeut heeft niemand toegang tot de gegevens. Uw arts zal u eerst om toestemming vragen voordat hij uw medisch dossier deelt met uw huisarts of andere medische instanties. Ook voor wetenschappelijk onderzoek wordt eerst om uw toestemming gevraagd. U kunt uw toestemming op ieder gewenst moment weer intrekken. We verwerken alle gegevens anoniem, uw medische gegevens blijven dus geheim.

Maak een afspraak
Bel 088 778 52 03Maak een afspraak