Malunion van de Radius

Neem contact op

Neem telefonisch contact op: 088 - 7785203

ma - do08.00 - 18.00
vr08.00 - 17.00
Vertrouw op Xpert Clinics Hand- en polszorg
40 gespecialiseerde artsen door heel Nederland
Alle afspraken op één dag.
Consult en behandeling mogelijk in 24 vestigingen
De juiste diagnose, de juiste ingreep en de juiste therapie.

Malunion van de Radius

De pols wordt gevormd door de uiteinden van het spaakbeen (distale radius) en de ellepijp (ulna), samen met de handwortelbeentjes. Bij een gebroken pols gaat het in driekwart van de gevallen om een breuk (fractuur) van het spaakbeen en/of de ellepijp. Als vuistregel geldt dat hoe groter de verplaatsing is en hoe groter de verbrijzeling, des te uitgebreider de schade. Als de breuk doorloopt tot in het gewricht, is dat een teken van grote schade. De kans op voortijdige slijtage van het gewricht neemt daardoor toe. Daarnaast is er een toegenomen kans op scheuren van bandjes in de pols. Hoe uitgebreider de fractuur, des te instabieler de breuk.

Bij een polsfractuur is het spaakbeen (de radius), het bot aan de duimzijde van de pols, gebroken. Soms is de ellepijp gebroken en soms ook beide botten. Dit is vaak als gevolg van een val op uitgestrekte hand. De stand van het spaakbeen (radius) is na een gipsbehandeling soms minder mooi dan aanvankelijk gedacht en kan verkeerd zijn vastgegroeid. De pols staat dan vaak scheef. of er zit een grote bobbel aan de ellepijp (pinkzijde pols). Wanneer de pols verkeerd vastgroeit en scheef staat is er sprake van malunion van de radius (Mal = verkeerd, union= vastgroeien)

Oorzaak van malunion van de radius

Er zijn zeer veel soorten polsbreuken. Om die goed te kunnen behandelen is het belangrijk te weten bij wie en hoe de breuk is ontstaan. De behandeling van een gebroken pols bij een dame op leeftijd verschilt wezenlijk van een jonge motorrijder met een verkeersongeluk.

Bij de behandeling van polsbreuken wordt er gekeken naar het type breuk en de stand van de pols. Is de stand goed? Moet de breuk gezet worden? Blijft de stand goed met gipsbehandeling? Moet er geopereerd worden? De keuze hangt af van vele factoren, waaronder de stand van de pols direct na het ongeval en het aantal fragmenten.

Wanneer er niet op de juiste manier wordt behandeld, is de kans groot dat de polsbreuk niet in de goede stand geneest.

Diagnose van malunion van de radius

Door middel van lichamelijk onderzoek, röntgenfoto’s of CT scan kan er worden vastgesteld wat het probleem is.

Samen beslissen

Bij de beslissing voor de behandeling van een polsbreuk zijn dus niet alleen de stand van de pols en het aantal fragmenten dat we zien op de röntgenfoto van belang, maar óók de activiteiten die u beoefent en de mate waarin u actief en zelfstandig is. Een arts moet al die facetten meewegen. Kijkend naar de karakteristieken van de breuk zijn er verschillende scenario’s: óf de breuk met gips stabiliseren, óf direct opereren. Soms wordt een breuk met gips behandeld en moet er later alsnog worden geopereerd omdat blijkt dat de stand toch is verslechterd. U kan die keuze voor behandeling natuurlijk niet zelf maken.

Daarom is het zo belangrijk dat wij u duidelijk uitleggen wat hij of zij kan verwachten. Aan de hand van de foto laten we zien hoe de breuk loopt en wat de stand is in vergelijking met een gezonde pols. De mogelijkheden en risico’s van de verschillende behandelingen waaronder gips, spalk of een operatie worden besproken. Het is ook belangrijk om de consequenties van ‘het accepteren van de stand’ goed te bespreken. De uitkomsten en kennis delen we met u op zo tot een besluit te komen. Samen beslist u welke behandeling de voorkeur heeft. De expertise van de arts, de objectieve data die we hebben over resultaten en herstel én de wensen van de patiënt zorgen er samen voor dat u de beste behandeling in kunnen zetten.

Het behandeltraject

De stappen van een behandeling

Verwijzing van uw huisarts

Verwijzing

Voor een behandeling bij Xpert Clinics Hand- en polszorg heeft u altijd een verwijzing van uw huisarts nodig. Alle behandelingen die u ondergaat bij de artsen van Xpert Clinics Hand- en polszorg worden door alle zorgverzekeraars 100% vergoed.

Maak een afspraak

Telefonische intake

Heeft u vragen, of wilt u uw consult inplannen? 

Plan een intake Bellen 

 

Consultafspraak met arts

Adviesgesprek met arts

Voorbereiding

Het kan handig zijn thuis uw bezoek aan Xpert Clinics Hand- en polszorg alvast voor te bereiden. Probeer bijvoorbeeld uw gezondheidsklachten alvast duidelijk te omschrijven. Noteer ook uw vragen aan de arts, zodat u niet vergeet deze te stellen. Als u wilt kunt u iemand meenemen naar het gesprek met de arts. Twee horen immers meer dan een. 

Niet vergeten

  • De verwijsbrief van uw huisarts (meestal alleen bij eerste bezoek)
  • Een lijst met de medicijnen die u gebruikt (deze is op te vragen bij uw apotheek)
  • Geldige verzekeringspapieren
  • Een legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs)

Op tijd

Wanneer u aan de beurt bent, ontvangt de arts u in de spreekkamer. De eerste afspraak bestaat meestal uit een gesprek en het onderzoeken van de hand of pols. De arts probeert aan de hand hiervan de oorzaak van uw klachten vast te stellen. Vervolgens kan gekeken worden welke behandelmogelijkheden er zijn. Mogelijk beslist de arts dat aanvullend onderzoek nodig is.

Aanvullend onderzoek

Aanvullend onderzoek, zoals röntgenonderzoek, vindt indien mogelijk plaats op de kliniek. Mocht er een MRI-onderzoek, echo of CT-scan nodig zijn, dan vindt dit in het ziekenhuis plaats. De uitslag van een onderzoek in het ziekenhuis is niet direct bekend. U kunt de uitslag op verschillende manieren vernemen: mondeling bij een volgend bezoek aan de specialist of telefonisch via de specialist. De arts bespreekt met u wanneer en op welke manier u de uitslag krijgt. 

Verslag naar de huisarts

Naar aanleiding van het eerste consult stuurt de arts altijd een verslag naar uw huisarts. Zijn de onderzoeken en/of de behandeling afgerond en hoeft u niet meer terug te komen? Dan bevat dit verslag de bevindingen van de arts. Bent u langer onder behandeling? Dan doet de arts soms ook tussentijds verslag aan de huisarts.

Behandeling & Nazorg

Behandeling & Herstel

Een malunion kan worden gecorrigeerd door een correctie-osteotomie van de pols. Dit betekent het opnieuw breken van de pols en in een goede stand zetten van de pols met plaat en schroeven. Soms moet er een bottransplantaat uit de arm of het bekkenkam worden bijgelegd. Dit is op zich een middelzware ingreep maar het kan bijzonder dankbaar zijn wanneer u veel polsklachten heeft na een breuk.

De operatie vindt plaats onder regionale (arm) verdoving (“plexus anesthesie”) van de arm met of zonder roesje. Je hoeft dus niet onder narcose. De arm is hierbij gevoelloos en je kunt de hele arm niet of nauwelijks bewegen.

Tijdens de operatie zal de handchirurg de pols vanuit de voorzijde of de achterzijde benaderen. Het spaakbeen wordt doorgezaagd en in de juiste positie gebracht waarna fixatie met plaat en schroeven. Dit materiaal is veelal van titanium. Maak je geen zorgen voor de beveiliging op het vliegveld; de plaat zal niet worden gedetecteerd. De plaat en schroeven kunnen in principe voor altijd in de pols blijven zitten. Na verloop van tijd is het bot genezen en verliest de plaat zijn functie. Mocht het nodig zijn, dan kan na 6-9 maanden worden overwogen om de plaat en schroeven er alsnog uit te halen.

Na de operatie krijgt u gipsspalk en een mitella. De operatiewond kan nog enige tijd pijnlijk zijn. U verblijft één dagdeel in de kliniek. Na de ingreep heeft u gedurende een aantal dagen gips om uw pols. Na 5-7 dagen komt u terug op de kliniek. U krijgt dan een afneembare spalk en kan beginnen met de eerste oefeningen. De pols is nog niet belastbaar maar de vingers en de pols mag wel voorzichtig bewogen worden.

Na ongeveer 6 weken kunt u stoppen met het dragen van de spalk, maar u blijft onder begeleiding van een handtherapeut verder oefeningen doen om uw pols weer lenig en sterk te krijgen. Na 3 maanden komt u op controle waar een rontgenfoto kan worden gemaakt om te kijken of het bot goed is genezen. U kunt rekenen op een revalidatieperiode van ongeveer 3-6 maanden.

Na een correctie-osteotomie krijgt u kortdurend gips en/of een afneembare spalk. Er moet direct geoefend worden onder begeleiding van een handtherapeut. Meestal merkt u meteen dat u de pols weer veel beter kunt bewegen.

Meer informatie over Malunion van de Radius

Bij elke operatie kunnen complicaties optreden, zoals een nabloeding, wondinfectie, weefselversterf, narcoseproblemen, trombose of een longontsteking. Deze complicaties komen zelden voor en kunnen vrijwel altijd goed behandeld worden.

Risico's na het corrigeren van een verkeerde stand van een polsbreuk (correctie-osteotomie) kunnen zijn dat het bot niet vastgroeit, dat het bot deels terugzakt, en dat de afwijking niet geheel gecorrigeerd kan worden. Ook bestaat er een kleine kans op dystrofie.

Als er na een ongeval, na een operatie, bij te strak gips of bij een zenuwbeklemming, pijn ontstaat die veel te heftig is en niet overeenkomt met de ernst van het letsel, en als deze pijn veel te lang blijft bestaan, kan er sprake zijn dystrofie. Dystrofie kan de normale genezing en het functieherstel enorm belemmeren. Dystrofie is een lastig probleem.Er zijn geen goed bruikbare testen om deze aandoening aan te tonen of uit te sluiten. De term 'dystrofie' wordt waarschijnlijk vaak ten onrechte gebruikt om onbegrepen klachten een plekje te geven. De diagnose wordt gesteld op basis van de klachten, maar de klachten kunnen enorm verschillen. Een vroege diagnose verbetert het uiteindelijke resultaat.

Maak een afspraak
Bel 088 778 52 03 Plan een intake