Xpertises

Xpertises is onderdeel van hand- en polskliniek Xpert Clinics Hand- en polszorg en betreft een medisch expertisebureau voor bedrijfsartsen en medisch adviseurs.

Xpertises: voor medisch adviseurs en verzekeringsartsen

Onze expertises worden voornamelijk verricht in het kader van verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid, ongevallenverzekering, bedrijfsongevallen en claims.

Een expertise bestaat uit een medisch en lichamelijk onderzoek door de handchirurg en een lichamelijk onderzoek door de handtherapeut. De functies van de hand en pols worden hierbij reproduceerbaar gemeten en vastgelegd. Op aanvraag geven we hierbij een zeer nauwkeurige berekening van het invaliditeitspercentage (de erkenning van desbetreffende handicap) opgesteld volgens AMA Guides 6e editie.

Meer informatie

Xpert@work: voor bedrijfsartsen en verzuimmanagers

De handchirurgen en de handtherapeuten van Xpert Clinics Hand- en polszorg beoordelen op verzoek van bedrijfsartsen of er een snellere weg naar herstel mogelijk is bij verzuim op basis van hand- of polsklachten. Xpert@work biedt trajecten gericht op herstel en werkhervatting in samenwerking met Xpert Handtherapie.

Meer informatie

Maak een afspraak
Bel 088 778 52 03Maak een afspraak