Aandoeningen

Zenuwletsel

9.1
Zorgkaart Nederland

Onze patiënten geven Xpert Clinics Hand- en polszorg een 9.1 op basis van 2986 waarderingen

Zenuwletsel komt veel voor. Kenmerkend is de directe uitval van een zenuw, waardoor u merkt dat u plaatselijk niets meer voelt of uw vingers of hand minder goed kunt bewegen. Toch worden zenuwletsels vaak gemist, omdat alle aandacht op dat moment naar de wond gaat en er onvoldoende aan wordt gedacht of op wordt getest. Bent u gewond en is er sprake van uitval van een zenuw, dan moet u worden geopereerd. Afwachten of testen met EMG's is zinloos en leidt uiteindelijk tot slechtere resultaten!

Oorzaak van zenuwletsel

Zenuwletsel ontstaat meestal door een scherpe verwonding door bijvoorbeeld glas of een mes. Soms wordt een zenuw ook beschadigd door scheur- of bijtwonden.

Diagnose van zenuwletsel

De diagnose wordt gesteld op basis van lichamelijk onderzoek. De arts zal met een naald aan de zijkant van de vinger prikken. Door aan te geven of u de prik wel of niet voelt, kan worden bepaald of er sprake is van zenuwletsel.


Het behandeltraject

De stappen van een behandeling

Verwijzing van uw huisarts

Verwijzing

Voor een behandeling bij Xpert Clinics Hand- en polszorg heeft u altijd een verwijzing van uw huisarts nodig. Alle behandelingen die u ondergaat bij de artsen van Xpert Clinics Hand- en polszorg worden door alle zorgverzekeraars 100% vergoed.

Maak een afspraak

Telefonische intake

Heeft u vragen, of wilt u uw consult inplannen? 

Plan een intake Bellen

 

Consultafspraak met arts

Adviesgesprek met arts

Voorbereiding

Het kan handig zijn om uw bezoek aan Xpert Clinics Hand- en polszorg thuis alvast voor te bereiden. Probeer bijvoorbeeld uw gezondheidsklachten alvast duidelijk te omschrijven. Noteer ook uw vragen aan de arts, zodat u niet vergeet deze te stellen. Als u wilt kunt u iemand meenemen naar het gesprek met de arts. Twee horen immers meer dan een. 

Niet vergeten

  • De verwijsbrief van uw huisarts (meestal alleen bij eerste bezoek)
  • Een lijst met de medicijnen die u gebruikt (deze is op te vragen bij uw apotheek)
  • Geldige verzekeringspapieren
  • Een legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs)

Op tijd

Wanneer u aan de beurt bent, ontvangt de arts u in de spreekkamer. De eerste afspraak bestaat meestal uit een gesprek en het onderzoeken van de hand of pols. De arts probeert aan de hand hiervan de oorzaak van uw klachten vast te stellen. Vervolgens kan gekeken worden welke behandelmogelijkheden er zijn. Mogelijk beslist de arts dat aanvullend onderzoek nodig is.

Aanvullend onderzoek

Aanvullend onderzoek, zoals röntgenonderzoek, vindt indien mogelijk plaats op de kliniek. Mocht er een MRI-onderzoek, echo of CT-scan nodig zijn, dan vindt dit in het ziekenhuis plaats. De uitslag van een onderzoek in het ziekenhuis is niet direct bekend. U kunt de uitslag op verschillende manieren vernemen: mondeling bij een volgend bezoek aan de specialist of telefonisch via de specialist. De arts bespreekt met u wanneer en op welke manier u de uitslag krijgt. 

Verslag naar de huisarts

Naar aanleiding van het eerste consult stuurt de arts altijd een verslag naar uw huisarts. Zijn de onderzoeken en/of de behandeling afgerond en hoeft u niet meer terug te komen? Dan bevat dit verslag de bevindingen van de arts. Bent u langer onder behandeling? Dan doet de arts soms ook tussentijds verslag aan de huisarts.

Behandeling & Nazorg

Behandeling & Herstel

Binnen 72 uur is een zenuw met behulp van microchirurgische technieken onder de microscoop te hechten. De draadjes die hiervoor worden gebruikt zijn zeer dun, vaak kleiner dan 0,01 millimeter en nauwelijks met het blote oog te zien.

Na een aantal dagen trekt de zenuw zich terug en wordt het al lastiger om hem aan elkaar te maken. Soms is dan een zenuwtransplantatie nodig. De zenuw hiervoor komt uit het been of de arm. Soms kan een bloedvat of een speciaal kunststof zenuwbuisje gebruikt worden als overbrugging.

Het herstel na zenuwletsel is wisselend, en na het vijftiende levensjaar nemen de resultaten snel af. Dat komt voornamelijk omdat onze hersenen zich steeds minder goed kunnen aanpassen aan de informatie die binnenkomt. Bij een gehechte zenuw komt het signaal namelijk volledig verward aan bij de hersenen.

Het duurt frustrerend lang voor het resultaat van zenuwherstel beoordeeld kan worden. De zenuw moet helemaal uitgroeien vanaf de plek waar deze hersteld is naar het doelorgaan (vingertop, huid of spier). Afhankelijk van de afstand kan dit een half jaar tot een jaar duren. Koude-intolerantie (pijn en of verkleuren bij kou) treedt vaak op en herstelt over het algemeen niet of nauwelijks.

Voor een zo goed mogelijk herstel is een uitgebreide revalidatie heel belangrijk.

Nadat een zenuw gehecht of getransplanteerd is, is het belangrijk dat er een handtherapeutische nabehandeling volgt. Die behandeling bestaat uit vier fases. Onder begeleiding van de handtherapeut werkt u aan een zo goed mogelijk herstel.

Fase 1: 0 t/m 3e week

De eerste weken is het belangrijk dat de gehechte of getransplanteerde zenuw zoveel mogelijk beschermd wordt. Er mag dus geen spanning of trekkracht op de zenuwnaad komen. Daarom draagt u in deze fase een spalk die bewegingen voorkomt waardoor spanning op de naad zou kunnen ontstaan. De plaats van het zenuwletsel bepaalt wat voor soort spalk u krijgt.

Kort na de operatie begint u met oedeempreventie, door uw arm of hand zoveel mogelijk omhoog te houden. Verder start u met oefeningen. Alle gewrichten die niet door de spalk beperkt worden, moet u blijven bewegen om ze mobiel te houden. Na het verwijderen van de hechtingen kun u starten met het inmasseren van siliconenpreparaten om het litteken mooier te laten genezen. Wanneer u een zenuwtransplantatie heeft gehad wordt littekenmassage gedurende de eerste zes tot acht weken ontraden, omdat daardoor teveel rek op de zenuw kan komen te staan.

Fase 2: 4e t/m 6e week

In deze fase wordt de mobiliteit weer verder opgebouwd. U zult voornamelijk onbelaste oefeningen doen. Het dragen van de spalk kan afgebouwd worden. Verder is het belangrijk om contracturen (samentrekking of verkorting van de pezen en gewrichten) te voorkomen. Daarvoor krijgt u een speciale (nacht)spalk.

Fase 3: vanaf de 7e week

Na zes weken kunt u de hand of arm weer gaan belasten, maar door het zenuwletsel en de bijbehorende spieruitval kan van een normaal beweegpatroon nog geen sprake zijn. De preventie van contracturen, zoals in de tweede fase beschreven werd, blijft ook nu belangrijk. U blijft dus een nachtspalk dragen.

Fase 4: reïnnervatie training

Voor een zo goed mogelijk herstel is het belangrijk ook de motoriek en de spieren te trainen. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat het vroegtijdig starten met sensibiliteitstraining een gunstig effect kan hebben. Hierbij wordt de huid getraind weer te gaan voelen.

ls een zenuwletsel enige weken oud is, dan is de zenuw vaak te ver teruggetrokken om nog gewoon aan elkaar te kunnen hechten. Soms is de zenuw door een ongeval geplet of gecrushed of eindigt het uiteinde in een neuroom. In al deze gevallen moet een stukje zenuw vervangen worden. Dat kan op verschillende manieren: door middel van een zenuwbuisje, een venegraft of een zenuwtransplantatie.

Zenuwbuisje

Wanneer de zenuwuiteinden vlak bij elkaar liggen, kan een zenuwbuisje worden geplaatst. Dit is een buisje van oplosbare kunststof, dat een tijdelijke overbrugging vormt tussen beide zenuwuiteinden. Vooral bij kleine afstanden geeft dit een vergelijkbaar resultaat als een zenuwtransplantatie.

Venegraft

Een afvoerend bloedvat wordt tussen de zenuwuiteinden gezet. Dit vormt dan een overbrugging, waar doorheen dan de zenuwvezels kunnen groeien.

Zenuwtransplantatie

Bij een zenuwtransplantatie wordt een zenuw elders in het lichaam geofferd voor een belangrijkere zenuw. Hierbij ontstaat altijd een donordefect. Wat betekent dat er ergens uitval zal optreden in het oorspronkelijke eindorgaan. Zo kunnen we bijvoorbeeld de nervus suralis (een gevoelszenuw uit het onderbeen) als donorzenuw gebruiken; hierbij wordt vaak een klein gebiedje van de buitenste voetzoolrand gevoelloos. De donorzenuw wordt in stukjes geknipt en tussen een hoofdzenuw zoals de nervus medianus of ulnaris gezet. Het hechten gebeurt net zoals een normale zenuwhechting onder de microscoop.

Handtherapie

Handtherapie is een combinatie van fysiotherapie en ergotherapie. De fysiotherapeut helpt u met oefeningen om uw hand weer sterk en soepel te maken. De ergotherapeut maakt spalken om de hand te ondersteunen. Vaak is alleen handtherapie al genoeg om uw klachten te verminderen. Wordt u geopereerd, dan volgt daarna altijd een intensief traject van handtherapie.

Xpert Clinics werkt alleen samen met gespecialiseerde fysiotherapeuten en ergotherapeuten die zijn opgeleid tot handtherapeut. Dankzij deze specifieke kennis krijgt u een optimale begeleiding, is uw hersteltijd zo kort mogelijk en het eindresultaat zo goed mogelijk.

U kunt het hele traject volgen op uw eigen persoonlijke webpagina. Op 'Mijn Xpert Zorgpad' vindt u een overzicht van al uw afspraken voor behandelingen en controles. U ziet hier ook wat u kunt verwachten tijdens de herstelperiode. U kunt op elk moment inloggen om te zien wat de volgende stap zal zijn en waar u rekening mee moet houden.

Vergoeding van de behandeling

De behandeling van hand- en polsklachten door de specialisten van Xpert Clinics wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Wij hebben hiervoor afspraken gemaakt met alle zorgverzekeraars. U heeft hiervoor wel een verwijzing van uw huisarts nodig.

Ook ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverkering. Fysiotherapie wordt vergoed vanuit het aanvullend pakket. Of u hiervoor een vergoeding krijgt, hangt dus af van het pakket dat u gekozen heeft. Check uw polis of neem contact op met uw zorgverzekering.

Let op: voor zorg die onder de basisverzekering valt, moet u eerst uw eigen risico opmaken. Het maakt daarbij niet uit of u naar onze kliniek komt of naar het ziekenhuis gaat. In 2022 bedraagt het minimale eigen risico € 385.

Heeft u vragen over de vergoeding van uw behandeling? Bel dan met ons informatiecentrum: 088 778 52 03.

Vertrouw op Xpert Clinics Hand- en polszorg
40 gespecialiseerde artsen door heel Nederland
Alle afspraken op één dag.
Consult en behandeling mogelijk in 25 vestigingen
De juiste diagnose, de juiste ingreep en de juiste therapie.
FAQ

Veelgestelde vragen over Zenuwletsel

Vertrouw op Xpert Clinics Hand- en polszorg
40 gespecialiseerde artsen door heel Nederland
Alle afspraken op één dag.
Consult en behandeling mogelijk in 25 vestigingen
De juiste diagnose, de juiste ingreep en de juiste therapie.
Contact

Contact

U kunt via onderstaande knop direct een afspraak inplannen. Hiervoor is een verwijzing van uw (huis)arts vereist. Indien u liever telefonisch contact heeft, kunt u ons bereiken op het onderstaande nummer. Op dit moment is de telefonische wachttijd mogelijk langer dan u van ons gewend bent.

Neem telefonisch contact op:
088 - 7785203

ma - do08.00 - 18.00
vr08.00 - 17.00

Stel een vraag

Maak een afspraak
Bel 088 778 52 03Maak een afspraak